POMLUVY, S.R.O: Page 2 of 2

Síla slova

Pozitivní či neutrální ‚drbání‘ bývá relativně neškodné, avšak ve chvíli, kdy jsou ve hře negativní informace, se situace mění. Drby typu „šéf spí s asistentkou,“ které jsou založené jen na tom, že se dotyční jednou dostavili na poradu společně, se zpravidla šíří bleskovou rychlostí. A jakmile jsou jednou vypuštěny do světa, žijí si svým vlastním životem. Mohou poškodit nejen samotný objekt klevetníků, ale i původce drbu. „Kdo ti povídá o chybách druhých, bude druhým povídat o chybách tvých,“ řekl jednou německý spisovatel Thomas Mann. Při srážce s šiřitelem pomluv si rychle dáte dohromady, že se tento člověk může v budoucnu zachovat podobným způsobem i k vám samotným a že je jeho chování znakem určité nezralosti, a automaticky k němu zaujmete odstup. Pokud na vás někdo vybalí zavádějící informace o někom třetím, můžete ze situace vybruslit větičkou typu: „Kdo ví, jak to ve skutečnosti je. Pojďme se radši bavit o něčem jiném.“ Taková formulace jasně a neutrálně vyjadřuje váš postoj.

 

Nehřešte slovem

V knize mexického autora Miguela Ruize Čtyři dohody hraje důležitou roli zásada ‚Nehřešit slovem‘. Negativní slovo může být kapkou jedu, která otráví mnoho litrů vody. A právě to platí také o pomluvách, které můžou při nepříjemném souběhu okolností zkomplikovat život řadě lidí. Vaše kolegyně si odběhne v pracovní době sem tam vyřídit důležitý hovor a závistivá drbna od vedlejšího stolu ihned začne zasvěceně vyprávět, že se vyhýbá práci, jak to jen jde (a to je právě na řadě pomluv to nebezpečné, že obsahují ono pověstné ‚zrnko pravdy‘, v tomto případě jde o časově nenáročný občasný telefonát nebohé kolegyně). Pokud se o klevetách doslechne nadřízený, může to mít veskrze nepříjemné následky. Nemluvě o tom, že si aktérka pomlouvání pravděpodobně poškodí vztahy s kolegyní, která se stala terčem jejích zbrklých hodnocení.

 

Upouštění páry

Sečteno a podtrženo, ideální by bylo nikoho nijak nehodnotit a nešířit žádné nepotvrzené zprávy ani hodnocení, jež by mohla komukoli ublížit. Ale ruku na srdce – kdo to dokáže do puntíku a za každé situace dodržet? Ve chvíli, kdy vám vaše nejlepší kamarádka zruší rande u kafe na poslední chvíli, zatímco vy už stepujete před kavárnou, anebo vás váš šéf po sto padesáté druhé rozběsní svým chaotickým přístupem k vyplňování tabulek, je potřeba postěžovat si někomu třetímu opravdu silná. Hraje roli jakéhosi upuštění páry. Jenže aniž si to uvědomujeme, může někdo v našem okolí vaše hodnocení nespolehlivé kamarádky nebo chaotického šéfa považovat za pomlouvání. Pokud si na přítelkyni postěžujete vaší společné kamarádce a o šéfovi se nelichotivě vyjádříte před kolegy, může to zamíchat kartami vzájemných vztahů.

Mnohem bezpečnější je nešvary svého nadřízeného probrat spíš s někým, kdo s vámi nesdílí kancelář ani firmu. Své přátelské trable zase prodiskutujte třeba s partnerem. Pokud možno se vyvarujte příliš radikálních výroků ve stylu „Ona je úplně nemožná!“ a spíš věcně pojmenujte, co vám v dané situaci nevyhovuje. Taková informace už přece do okruhu pomluv nespadá. 

Kategorie: