Život podle představ: Page 2 of 2

Klíč ke spokojenosti

Abychom v životě mohli prožívat to, k čemu jsme přirozeně vedeni, je třeba nejprve otevřít Pandořinu skříňku a podívat se na svá vědomá i podvědomá očekávání – tedy oddělit zrno od plev a určit, které představy jsou ty, jež tvoří naši podstatu (ty, u nichž cítíme, že bez nich bychom to nebyli my), a odlišit je od těch, jež tomuto projevu naší podstaty brání, brzdí nás či nás jakkoliv svádějí z naší cesty. Když si je uvědomíme, tak často zjistíme, že pro nás nijak zásadně důležitá nejsou. Tato očekávání je třeba si uvědomit a učit se je vypouštět, nezaměřovat a ně svou pozornost. Tady začíná proces, který nazýváme ‚sebepoznání‘. Poznání toho, kdo v tomto životě skutečně jsme. Esence našeho tvůrčího bytí v přítomnosti.

 

Karmická astrologie

Teorii už znáte, ale jak začít? Cest je mnoho. Účinným způsobem, jak poznat sama sebe, je například karmická astrologie. Díky postavení planet, které ukazují naše energetické nastavení, můžeme téměř dokonale rozklíčovat náš vzorec pro prožitek v tomto životě. Funguje to tak, že naše energie mají tendenci harmonicky souznít s událostmi, situacemi a prožitky v materiálním světě, které nesou totožnou nebo podobnou vibraci, a tudíž nám přinášejí pocit spokojenosti. Stejně tak, setkáme-li se se zkušenostmi a prožitky, které nesouznějí s tím, co očekáváme, vzniká disharmonie. Energie se blokuje nebo brzdí a vzniká pocit, že „tady něco nefunguje“. Můžeme si to představit jako orchestrální skladbu. Kdykoliv se přidá nástroj v tónu, který ladí se zbytkem orchestru, náš příjemný zážitek z hudby to podpoří. Jakmile se ale přidá nástroj hrající odlišné tóny, probudí to v nás minimálně nelibost. Falešné tóny v nás vzbudí neklid. Díky tomu, s čím ladíme a naopak neladíme, jsme schopni rozlišovat a v průběhu našeho života neustále testovat, co s námi souzní a co je s námi naopak v rozporu. Je-li například naše Venuše, která určuje, čeho si v životě ceníme, v ohnivém živlu, harmonicky s námi souzní vše, co je vzrušující, aktivní, emoce probouzející. Disharmonický živel k ohni je například Země. Má-li třeba partner Venuši v zemském živlu, rozčiluje nás jeho přílišná praktičnost, nízké projevování emocí, neochota riskovat a jen tak si spontánně užívat života. Možnost nalézt společné zájmy je bez velkého kompromisu alespoň na jedné straně mizivá. Karmická astrologie odkrývá naše přirozené nastavení pro život. Co v něm očekáváme, čeho si ceníme, jaké jsou naše potřeby citového bezpečí, jaké vztahy a zkušenosti budeme přitahovat, čím se budeme zabývat. Na rozdíl od klasické astrologie jde karmická astrologie do velké hloubky. Do podstaty. Ukazuje nám bloky omezující proudění tvůrčí energie. Dává naše nastavení do kontextu s tím, co zde máme prožít, tedy s naším životním úkolem a životním posláním. Dochází tak k hlubšímu pochopení našeho konání. Jsme připraveni přijmout se takoví, jací jsme, protože nám to najednou začne dávat hlubší smysl.

 

Jak poznat sama sebe

Za pomoci podrobného horoskopu dokáže karmická astrologie identifikovat hlavní témata našeho osobního vývoje. Tranzity nám zároveň ukážou, kdy je vhodné na čem pracovat a co se danými zkušenostmi učíme. Chceme-li vnímat čistou esenci našeho bytí a prožít svůj život v plné spokojenosti, měli bychom především poznat sami sebe a zapracovat na svých vědomých a podvědomých očekáváních. Je to nádherný proces, na jehož konci se nachází zlatý poklad: Pocit štěstí.

 

Kategorie: