ŽENSTVÍ NA POSMĚCH: Page 2 of 2

Schopné ženy jako konkurence  

Opravdu neexistuje žádná taková, která by měla pro vedení lepší předpoklady než muži? A nebylo by nakonec skutečně řešením zavést nějaké kvóty, které by místo na ‚výsluní‘ ženám zaručovaly? Na to jsem se zeptala svého muže, který je pedagogem na státní vysoké škole. Nejprve ho to docela nadzvedlo. U nich totiž mají na nižších vedoucích pozicích pár žen a on to nespatřuje jako dobré. „To je výkvět ženské hlouposti,“ komentoval. Jenže, když jsme o tom hovořili podrobněji, musel uznat: „Asi je fakt, že koho jiného by mezi sebe muži, když mají tu moc, pustili než tupé ovce, které jim nikdy nebudou konkurovat. Skutečně schopnou ženu ne.“    

 

Ženská moudrost  

Rozhodně tu nechci lobovat za něco, co je až na individuální případy nelogické jako žena horník, řidička náklaďáku, traktoristka či kovářka. Ostatně to už tu kdysi bylo a opravdu, ale opravdu to stačilo. Stejně tak si taky nemyslím, že by byla dobrá ženská pozitivní diskriminace. Jen bych ráda, abychom my ženy přestaly pohlížet na to typicky ženské jako na něco směšného či méněcenného. Oni to za nás přece rádi a často (u)dělají muži samotní. Například si nemůžu nevzpomenout na nedávný případ, kdy jsem komentovala nějakou skutečnost v diskuzi na internetu a můj názor se neshodoval s názorem několika mužů – a když jeden z nich už neměl argument, našel si na mém facebookovém profilu, že jsem aktuálně na mateřské, a obvinil mě, že mi kojení leze na mozek. A nebýt mého mateřství, věřím, že by přišlo ono oblíbené, že mám určitě teď ‚krámy‘. Zkrátka, ráda bych zdůraznila, že i to, co je vnímáno jako typicky ženské, je dobré a potřeba. Například emoce přece nejsou jen přecitlivělost, ale také empatie a soucit a ženský cyklus tak báječně reprezentuje naše sepjetí s přírodou. A popravdě, kdyby si tu cykličnost dokázali alespoň částečně přivlastnit manažeři firem, netlačili by stále na výkon a věděli by, že je třeba se občas i nadechnout, jako se v přírodě střídá hojnost léta s odpočinkem zimy, a společnosti by tak často nekrachovaly. A k těm ženským projektům či seminářům, které se v poslední době tak vyrojily a můžou se některým z nás, které nic v tomto směru netrápí, zdát nepochopitelné: Proč je odsuzovat, když pro některé z nás mohou být způsobem, jak si obohatit život, a místem, kde se cítí dobře a bezpečně?

Kategorie: