SÍLA MYŠLENKY

Určitě se vám to stalo také: nad něčím přemýšlíte a někdo to v tu chvíli vysloví za vás. Je to náhoda, nebo jsme na sebe skutečně nějakým způsobem napojeni? Vědci stále dokazují, že telepatie žádná fikce rozhodně není. Komunikovat na dálku se zkrátka dá i beze slov.

TEXT: ALENA DUŠKOVÁ

 

I když je řeč nejpochopitelnějším a nejjasnějším způsobem, jak si něco sdělit, zprávy k ostatním vysíláme i jinými způsoby, třebaže jsou pro nás doposud z části nečitelné. Dobře si vzpomínám na situace, kdy se do mých pocitů a mozkových pochodů trefil někdo tak dobře, že mi problesklo hlavou: ,,Čte mi snad myšlenky? Tohle přece nemohla být náhoda!“ Podobnou zkušenost a nevysvětlitelné pocity už někdy zažila většina z nás. I největší popírači telepatie z řad vědců tak postupně přicházejí o argumenty. A to zvlášť ve chvíli, kdy proti nim stojí ohromující výsledky některých experimentů. 

 

Síla emocí a energií

Telepatie, neboli přenos myšlenek a informací mimosmyslovými schopnostmi. Někteří ji podceňují nebo považují za výplod fantazie či populární kouzelnický trik a na první místo stále nekompromisně stavějí rozum. Přitom i přenos emocí a energií můžeme zařadit do způsobů telepatie. Jenom si vezměte, jak nás dovede rozladit něčí špatná nálada, rozesmutnit strhaný výraz blízkého člověka, aniž bychom k tomu měli reálný důvod. Vždyť my jsme přece v pohodě! Čím jsme lidem blíže, tím intenzivněji jejich pocity a myšlenky vnímáme a přijímáme. A vědomě se tomu jen těžko ubráníme. Ale pozor! Platí to i naopak! Sami svoje emoce a pochody totiž vysíláme mezi ostatní, což může v konečném důsledku odrážet i způsob, jakým se k nám ostatní budou chovat. Ne nadarmo se říká: Co vysíláš, to také přijímáš. Příkladem mohou být problémy s vaším nadřízeným. Dejme tomu, že byste je rádi vyřešili, ale někde uvnitř propadáte pocitům, že vás šéf stejně nesnáší, zasedl si na vás a že to bude peklo. Vězte, že on tyto ‚vlny‘ zachytí, vnímá je a nakonec můžou skutečně přispět k tomu, co negativně ovlivní vaši kariéru. Vždyť kdo by se chtěl dobrovolně obklopovat lidmi, kteří jsou mu nesympatičtí?

„Vysíláš hrozně moc negativní energie!“ měla ve zvyku říkat jedna moje bývalá nadřízená pokaždé, když na tváři někoho z týmu viděla zamračený nebo ustaraný výraz. A nebyla jediná, která se řídila heslem: Chcete-li něco změnit, myslete pozitivně! Všechno je totiž ve vaší hlavě! 

 

Kategorie: