POMLUVY, S.R.O

Klevetění dokáže nadělat paseku v přátelských vztazích i mezi kolegy. Naučte se čelit chronickým pomlouvačům a sami dávkujte drby s nejvyšší opatrností!

Text: Klára Doubková

 

Máte ve svém okolí profesionální drbnu, která vám při každém setkání neopomene s tajemným výrazem prozradit ‚zaručeně pravdivou‘ novinku o některém z vašich společných známých? V hloubi duše víte, že se informační hodnota takového rozhovoru blíží nule, ale na druhou stranu si horké novinky pochybného původu nenecháte ujít... Hranice mezi nevinným klábosením a škodlivými pomluvami bývá tenká, a když ji překročíte, následky vás můžou nepříjemně překvapit. Jak se tomu vyhnout?

 

Klepy v příznivém světle

Dvě psycholožky z britské Staffordshire University podrobily pomlouvání vědeckému výzkumu a zjistily, že mluvit o někom v jeho nepřítomnosti může mít i blahodárný efekt na psychiku a sociální vztahy chronických šiřitelů drbů. Došly k závěru, že nevinné ‚drbání‘ může zvyšovat sebeúctu a společenské uznání. Ti, kteří šíří neutrální nebo pochvalné zprávy o lidech ve svém okolí, se totiž díky tomu mohou cítit důležitější a uznávanější. To však platí pouze a jen v případě, že se jedná o informace, které staví objekt klepů do pozitivního světla. Jejich americká kolegyně, psycholožka Jennifer K Bosson zase upozorňuje na to, že díky drbání o někom třetím se mezi dvěma aktéry rozhovoru vytváří sbližující pouto. Pomlouvání je ostatně prastarou složkou lidské kultury, ve svém díle se o něm zmiňuje už starořecký autor Plutarchos. A dnes, kdy na nás chytlavé titulky bulvárních médií útočí nejen z titulních stránek, ale i z obrazovky počítače, to platí dvojnásob!

 

Ženy versus muži

Pavlačová výměna informací byla tradičně považována spíše za doménu ženského pohlaví (nemůžeme opomenout fakt, že zmíněné vědkyně, které se jím zabývají, jsou rodu ženského). Dámy by se však právem mohly ohradit, že právě tohle tvrzení je pomluva, či minimálně předsudek. Jak totiž vyplynulo z jedné americké statistiky, k šíření pomluv v práci se přiznalo 55 procent mužů a jen 46 procent žen. Studie také odhalila, že čas, který trávíme výměnou informací o spolupracovnících a známých, je opravdu nezanedbatelný. Pětina dotázaných uvedla, že touto činností tráví až tři hodiny denně! 

 

Kategorie: