TAM NĚKDE NA HRANĚ...

Duševní zdraví je křehké jako sklo. Čas od času se psychicky necítíme nejlépe a na duši se objeví škrábance. Jak je vyhladit?

Text: Erika Faunová

 

Možná se k vám kdysi donesla historka o kamarádce, příbuzné, či kolegyni, která se zčistajasna ocitla v psychiatrické léčebně. Okolí ji samozřejmě považovalo za naprosto řádnou osobu a takové vychýlení z přesně narýsované osy všechny překvapilo. Vždyť byla úplně normální! Jednoho dne se ale něco může pokazit a do plného poháru přiteče příslovečná poslední kapka. Změna vnějších podmínek představuje narušení duševní rovnováhy, a co pro jednoho může znamenat bezvýznamnou epizodu, je pro druhého příčinou naprostého rozkladu. Krize je v současné době častým pojmem a skloňuje se ve všech pádech v oblasti vztahů, ale i ve společenských vědách. V krizi můžete být klidně vy, vaše sousedka nebo také celá společnost či státní rozpočet. Během života se každý člověk setkává s mnoha událostmi, které se mohou stát spouštěčem krize. Hloubka psychických změn vyvolaných krizovou událostí závisí především na individuálních vlastnostech člověka, který krizi prožívá. Systém vzdělávání ani výchova rodičů nás na takové situace nepřipraví. Záleží na životních zkušenostech, dovednostech či schopnostech řešit náročné životní situace. Psychologové obecně doporučují zhodnotit krizovou událost jako příležitost a výzvu k osobnímu či profesnímu vývoji. Samozřejmě záleží i na okolnostech, za jakých krize probíhá.  

Zdravotní stav, sociální a rodinná situace člověka do jisté míry podpoří – a nebo pokud jsou okolnosti nepříznivé, strhává ho až na dno.   

 

Léčitelé duše  

Když se dostanete do obtíží a prožíváte negativní emoční stavy jako šok, agrese, hněv či deprese, máte zhruba dvě možnosti. Buď se rozhodnete krizi řešit, protože sama u sebe rozpoznáte varovné signály. Aktivním přístupem se dostanete k potřebným informacím, které vás dovedou k profesionálům. Jakmile jednou otevřete dveře, znamená to, že jednáte pružně a jste ochotná na sobě pracovat. Už tímto krokem máte z poloviny vyhráno. Na druhém břehu existuje armáda profesionálů, kteří vám rádi nabídnou pomocnou ruku.  

Jednu z nejúčinnějších metod práce s psychikou představuje psychoterapie. Formou rozhovoru rozeberete s psychoterapeutem příčiny problémů a pochopíte smysl nepříznivých událostí. Prohloubený náhled na sebe vede k duševnímu růstu a překonání krize vás může, i když to zní pro někoho pošetile, obohatit. Psychoterapeut je průvodcem a posluchačem, v žádném případě vám ale nedává konkrétní životní pokyny, ani nelpí na svých ‚pravdách‘.  

 

Kategorie: