V MOCI ÚPLŇKU: Page 2 of 2

Mýty nebo realita?   

Lidé však často přičítají na vrub měsíci v úplňku i jiné jevy – vyšší počet nehod i porodů, emoční labilitu a prudce stoupající zločinnost. Minimálně v některých těchto aspektech je však úplněk patrně nevinně. Přes dvacet nezávislých studií vesměs potvrdilo, že sály porodnic během úplňku nijak moc nepraskají ve švech a porodnost se drží na průměrných číslech. Poněkud jiná je však situace, co se zločinnosti týče. Od neklidného spánku plného zlověstných nočních můr a emoční nevyrovnanosti, jež může úplněk zintenzivnit, je jen krůček k impulzivnímu chování a ke zločinu. V Anglii v devatenáctém století byl úplněk dokonce považovaný za polehčující okolnost, která mohla přispět ke snížení trestu. I dnes se občas objeví statistika, která naznačuje, že by cykly měsíce skutečně mohly souviset s křivkou počtu spáchaných zločinů.    

 

Tělo pod vlivem?   

Co se týče nevysvětlitelných zhoršení zdravotního stavu v období úplňku, názory na ně se propastně různí. Zatímco rozumově založení skeptici jakoukoli souvislost sveřepě odmítají, ně kteří příznivci alternativní medicíny se jí nikterak nebrání a zastávají názor, že se během úplňku ordinace lékařů plní mimořádným množstvím pacientů s akutními problémy. Někteří zkušení zdravotníci navíc tvrdí, že během úplňku přicházejí pacienti mimořádně často s bizarními potížemi, které se jindy vyskytují jen zřídka. Často citovaným argumentem hovořícím ve prospěch vlivu úplňku na lidské zdraví je fakt, že měsíc způsobuje příliv a odliv moří a oceánů. A lidské tělo se z valné většiny skládá právě z vody, takže by měsíc mohl ovlivňovat i pochody, které se v něm odehrávají. Odpůrci této teorie však namítají, že je vliv měsíce na lidské tělo tak nepatrný, že ho ani nemůžeme postřehnout. Svou roli tu může částečně sehrávat i autosugesce. Vždyť, pokud se hůře vyspíte a zneklidňuje vás vědomí zlověstného úplňku, můžou se zcela zákonitě některé zdravotní neduhy ozvat ve vyšší míře než obvykle. A nezapomínejme ani na jednu blahodárnou schopnost úplňku – podle venkovských pověr mají největší léčivou moc byliny, které byly natrhány právě za úplňku.   

Kategorie: