RODINNÉ KONSTELACE Jak vám mohou pomoci?: Page 2 of 2

Cesta k pravdě   

Rodinné konstelace mají většinou formu celodenních nebo i více - denních seminářů. Jejich nejdůležitějšími aktéry jsou lidé, kteří sem přicházejí se svými problémy, takzvaní klienti. Na druhé straně stojí lektor či průvodce rodinných konstelací, který celý seminář svým způsobem řídí či moderuje. Klient lektorovi vysvětlí, co by chtěl ve svém životě změnit, a převypráví mu nejdůležitější mezníky z historie svého rodu. Ostatní účastníci semináře pak zobrazí jeho ‚příběh‘ a na chvíli převezmou role jeho, členů jeho rodiny, partnera, ale i dalších osob (třeba i nenarozných dětí). Tyto role ale rozhodně nehrají v tom smyslu jako herci v divadle, spíše je zastupují. „Snaží se do osob, které jim byly přidělené, především vcítit, pozorují a vyslovují své pocity a následují své vnitřní pohyby.    Klient to pozoruje zvnějšku, a má tak možnost nahlédnout na obraz své duše z nadhledu a uvědomit si příčiny svých problémů. Proto jsou tu ti zástupci, kteří s danou situací nemají nic společného. Jako neutrální osoby nemají problém vyslovit a pojmenovat i nepříjemné skutečnosti,“ popisuje celý proces Ida Keltnerová. „Klient má při pohledu na svou konstelaci šanci prožít si pravdu a poznat souvislosti, které v běžném životě prostě nevidí přes své předsudky a nebo také z neznalosti systemických zákonů. A už samotné uvědomění si pravdy má na lidskou duši léčivé účinky. Cílem není něco napravovat nebo přepisovat historii rodu, ale spíš přijmout skutečnost takovou, jaká je, najít v sobě smíření a klid, otevřít své srdce lásce a změnit svůj postoj. Tím se změní i to, co daného člověka trápí. Cílem je najít zdroj síly pro život.“   

 

Základní scénář   

Typický seminář probíhá za účasti většinou čtyř a více lidí, v případě potřeby převezme některé role i terapeut lektor nebo je nahradí libovolnými předměty. Existuje ale i individuální forma rodinných konstelací, při níž je přítomen jenom hlavní aktér a průvodce či lektor a ostatní účastníky zastupují papíry s nadepsanými jmény. Častou formou je dvoudenní víkendový seminář za účasti zhruba patnácti osob, na němž má každý účastník prostor pro vlastní konstelaci. „Dělají se také tematické semináře, kdy je téma třeba ‚Vztah s matkou‘, na něž přijde třeba padesát lidí. Konstelací se za ten den postaví méně a lektor na nich vysvětluje obecné principy a pravidla týkající se tématu. Pro ostatní je kromě učení se souvislostí přínosem stát v rolích zástupců, protože i jich se každé téma někde dotýká a není nikdy náhoda, že zastupují právě toho určitého člověka, týká se to většinou i jich. A i ti, co sedí ‚jen‘ v kruhu, jsou proměňováni příběhy ostatních. Každého se dotkne, když vidí, jak matka objímá své dítě, i my si v sobě často neseme bolest z toho, že nám taková náruč chyběla nebo jsme ji neměli k dispozici dost často.“    

Zatímco Ida se koncentruje zejména na partnerské, sexuální a duchovní otázky, jiní lektoři se specializují třeba na finanční problematiku nebo další oblasti lidského života. Každý z nich má svůj osobitý ‚rukopis‘, který se promítá do podoby semináře. Předtím samozřejmě musí absolvovat výcvik, který trvá rok až rok a půl. „Výcvik zahrnuje mnoho hodin výuky teorie a všech souvislostí, náhledy konstelací na seminářích zkušeného lektora, absolvování několika konstelací se svými tématy a ideálně i praktikování meditací. Po skončení výcviku je samozřejmostí účast na supervizích a další sebepoznávací aktivity. Každý průvodce rodinných konstelací by měl mít totiž jasno především sám v sobě, aby neměl sklon si do svých klientů promítat své vlastní problémy.“    

 

Odpovědi z hlubin Historie    

Častým problémem, s nímž klienti na semináře rodinných konstelací přicházejí, jsou vleklé partnerské trable. „Pamatuju si na slečnu, která toužila po stálém vztahu, ale přitom ho nedokázala vytvořit a stále střídala krátkodobé románky. V konstelaci se ukázalo, že v tom hrál důležitou roli rozvod jejích rodičů. Měla pocit, že musí pomáhat své osamělé mamince, a hluboce nedůvěřovala mužům. Když díky konstelaci pochopila a na vlastní kůži prožila, že ji její rodiče milují a nechtějí, aby se o ně starala a zachraňovala je, její problémy se vyřešily. Její matka našla podporu pro život u svých rodičů a ona mohla konečně začít žít svůj vlastní život. Dnes žije už přes rok v naplněném partnerství,“ nastiňuje Ida scénář jedno - ho z mnoha příběhů, do nichž během seminářů rodinných konstelací nahlédla. „Jindy jsme řešili případ ženy s nadváhou, která pátrala po důvodech svého vztahu k jídlu. Cesta vedla k její mamince, která se nedokázala vyrovnat se svou bolestí po potratu a zajídala ji jídlem...“   

Při řešení tak citlivých otázek často kulminují dlouho potlačované city, někdy dojde v určité fázi i na slzy. „Lidé přicházejí na semináře často napjatí a po jejich absolvování je na nich vidět uvolnění. Dýchají volněji, mají rozzářenější oči. Často se díky intenzitě prožitých emocí cítí po semináři i unaveně, ale potom se v životě projeví příliv nové energie, která se díky konstelaci uvolnila.“

Kategorie: